สิ่งที่จะได้รับใน แพ็คเกจ 20,000

 • รองรับมือถือ 100%
 • รองรับการทำโฆษณาบน Facebook
 • รองรับการทำโฆษณาบน Google
 • ช่วยจัดวางเนื้อหา เพื่อเล่าเรื่องสินค้า หรือ บริการของคุณให้น่าซื้อมากยิ่งขึ้น
 • เนื้อหาออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะ
 • ติดตั้งเครื่องมือวัดผลทางการตลาดให้ฟรี
 • มีระบบหลังบ้านให้อัพเดตแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ฟรี Domain Hosting มูลค่า 3000 บาท 1 ปีแรก
 • มีปุ่มโทร ปุ่ม LINE สำหรับติดต่องานชัดเจน
 • มีกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่จัดเจน
 • จัดทำเว็บไซต์รวดเร็วไม่ทิ้งงาน